Summering Etapp 7 
föregående | nästa
9Senaste laget  5      5
98Öset Luhring  8      8
4Katlas kompisar  11.5      11.5
10Bromskolossen  12      12
15Risk för dåligt väglag  12.5      12.5
42Rattmuffarna  13.5      13.5
99Så att säga  17.5      17.5
3RRL för Claes Elfsberg  19.5      19.5
5Metamorphos  22.5      22.5
2Enar Åkered  23      23
81 till 2 till  23.5      23.5
1Puh - Det mörka hotet  28.5      28.5
6Wargen  29.5      29.5
7Blancos Barlast  32      32
föregående | nästa
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159